Litteraturhuset Agder

Forum for samfunnsdebatt
Ta KontaktVår Bakgrunn

Kort om

Litteraturhuset Agder

Litteraturhuset Agder ble stiftet i februar 2016

 

Vi skal være en aktuell arena for samfunnsdebatt

 

w

Vi skal styrke den offentlige samtalen i regionen

 

Sakprosadagene 2021

Sakprosadagene 2021 vil foregå digitalt utover vinteren og våren.

I 2021 er vi tilbake med nye sakprosadager, men denne gang tilpasset smittesituasjonen og spredt over et lengre tidsrom. Alle foredragene og samtalene blir strømmet, selv om de kan bli kombinert med fysiske møter hvis pandemien er under kontroll før programmet er slutt. Vi har invitert fem fremragende sakprosaforfattere og formidlere til programmet som du kan lese mer om ved å trykke på knappen nedenfor.

Temaene i år kan virke spredte, men handler om den moderne verden som har ført oss mot krisene for natur og klima, for en teknologisk utvikling som gir få personer enorm makt over andres liv og en absurd opphopning av rikdom hos et fåtall av verdens befolkning. Kan en ustabil verden med økende forskjeller og en grenseløs data-teknologi føre oss mot en katastrofe?  Ved å markere Holocaustdagen bringer vi inn perspektiver på hvordan katastrofer kan oppstå og hva de kan føre til.

{

 Litteraturhuset Agder har som formål å styrke den offentlige samtalen og være et forum for kritisk kultur- og samfunnsdebatt i et samspill med private foreninger og offentlige institusjoner i regionen.

Sakprosadagene 2020

Sakprosadagene 2020 tok for seg viktige og interessante temaer med noen av landets fremste og mest kjente foredragsholdere i slutten av februar 2020.

For første gang ble Sakprosadagene arrangert av Litteraturhuset Agder. Det ble holdt foredrag i Farsund og Kristiansand av flere spennende foredragsholdere.

De fem foredragsholderne snakket blant annet om: Eilert Sundt, frihetskampen i islam og fremveksten av nasjonalisme og populisme i Europa.

Tore Rem
Tore Rem

Foto: Bjørn Fredheim

Sylo Taraku
Sylo Taraku

Foto: Helge Dyrholm

Linn Stalsberg
Linn Stalsberg

Foto: Eivind Volder Rutle/Forlaget Manifest

Espen Stueland
Espen Stueland

Foto: Helge Dyrholm

Simen Ekern
Simen Ekern

Foto: Bjørn Fredheim