Sakprosadag i Arendal bibliotek 25. mars 2023

Putins krig og fremvekst av høyreekstremismen i Europa.

Litteraturhuset Agders sakprosadag på Arendal bibliotek lørdag 25. mars 2023 ble en suksess, ifølge de mange positive tilbakemeldingene. Dette gjenspeiles i responsen både fra foredragsholdere og publikum. Auditoriet var nesten fullsatt, med omtrent 70 tilhørere. Elisabetta Cassina Wolff, Arve Hansen og Halvor Tjønn leverte innsiktsfulle og engasjerende foredrag, og alle tre hadde utgitt sakprosabøker året før.

Cassina Wolffs første foredrag ga en omfattende oversikt over europeisk høyreekstremismes historie, fra Robespierre til i dag, og belyste aktuelle bevegelser og partier som nå har oppnådd betydelig makt i flere europeiske land. Halvor Tjønn satte søkelys på Russland, og viste hvordan statsbegrepet der primært dreier seg om makt. I samsvar med landets historie gjennom flere århundrer, kontrollerer Putin staten og kan dermed disponere landets enorme ressurser som han ønsker. Arve Hansen ga en oversikt over den nesten ti år gamle krigen i Ukraina og belyste hvordan det store landet, med sine mange etniske grupper og språk, nå forenes som én nasjon. Foredragsholderen mente at Ukraina til slutt ville seire i den brutale og nådeløse krigen.

Etter foredragene fulgte en panelsamtale ledet av møteleder Alf Kjetil Igland. Samtalen supplerte og knyttet sammen foredragene på en god måte, ifølge deltakernes tilbakemeldinger. Det kom flere spørsmål fra salen. I pausen ble det servert kaffe og boller, noe som, sammen med bibliotekets vertskap, bidro til en hyggelig atmosfære.

Foto: Fra høyre foredragsholderne Halvor Tjønn, Arve Hansen, Elisabetta Cassina Wolff og møteleder Alf Kjetil Igland.

Foredragsholdere

 

Elisabetta Cassina Wolff

Hun skal snakke om sin seneste bok Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa 1789-2019 (Cappelen Damm Akademisk).

Hun er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, tilknyttet Senter for forsking på ekstremisme (C-Rex), og forsker på fascisme, nyfascisme, høyrepopulisme, høyreradikalisme og høyreekstremisme. Blant tidligere utgivelser er Italias politiske historie 476-1945 (Cappelen Damm Akademisk 2016).

Foto: Ellen Evju Jahr/UiO

Halvor Tjønn

Han vil ta utgangspunkt i sine seneste bøker, Krig i vår tid og Det russiske imperiet (Dreyer Forlag). 

Tjønn er historiker, foredragsholder, journalist og forfatter. Han var i tre perioder Aftenpostens korrespondent i Russland. Han har arbeidet mye med islamisme og migrasjons-spørsmål. Tjønn er forfatter av bøker om islam, Russland og vikingenes Russland, de siste årene særlig kjent for trilogien om Russlands historie. 

Foto: Halvor Tjønns hjemmeside

Arve Hansen

 Hans bok av fjoråret er Ukraina. Historien. Menneskene. Krigen. (Kagge Forlag).

Arve Hansen er en av våre fremste eksperter på den østslaviskeregionen. Som rådgiver i Den norske Helsingforskomité har hanUkraina som særlig forskningsområde. Han har studert og arbeidet iØst-Europa i ti år, blant annet for UD, og snakker russisk, belarusiskog ukrainsk.

Foto: Den norske Helsingforskomité

Arrangementer er et samarbeid mellom Arendal bibliotek, NFFO, og Litteraturhuset Agder.

Kort om

Litteraturhuset Agder

Litteraturhuset Agder ble stiftet i februar 2016

 

Vi skal være en aktuell arena for samfunnsdebatt

 

w

Vi skal styrke den offentlige samtalen i regionen

 

{

 Litteraturhuset Agder har som formål å styrke den offentlige samtalen og være et forum for kritisk kultur- og samfunnsdebatt i et samspill med private foreninger og offentlige institusjoner i regionen.