Digitale samtaler vinteren og våren 2021

Neste samtale er utsatt til Onsdag 15. september kl 20:00 – 21:00.

Forrige samtale:

Nyliberalismens historie i Norge

Onsdag 21. april kl. 20.00-21.00

Ola Innset

Det heter ikke Sørlandsbanen lenger – nå heter det: Sørtoget. Vi har fått Aleris, Telenor, Læringsverkstedet og Privatmegleren. Siden tidlig på 1980-tallet er det norske samfunnet blitt stadig mer preget av markeder i den økonomiske politikken, i boligsektoren og markedsreformer i offentlig sektor. Både en høyrebølge båret fram av Thatcher, Reagan og i Norge Willoch, men også Arbeiderpartiet ved politikere som Jens Stoltenberg, spilte en viktig rolle i «markedsvendingen». Hvor kommer denne utviklingen fra, hva er egentlig et marked og vil samfunnet etter pandemien bli annerledes?

Ola Innset er postdoktor ved Handelshøyskolen BI og forfatter av flere bøker. Til samtale møter han professor Hans Christian Garmann Johnsen ved Universitetet i Agder. Utgangspunktet er Innsets seneste bok, «Markedsvendingen. Nyliberalismens historie i Norge» (Fagbokforlaget 2020).

Lytt gjerne til samtalen mellom Ola Innsett og Hans Christian Garmann Johnsen.

Sakprosadagene 2021

Takk til våre sponsorer som gjør Sakprosadagene 2021 mulig å gjennomføre.

Digitale sakprosadager

Vi tilbyr digitale samtaler denne våren ved fem anledninger fra og med onsdag 13. januar.

Verden på vippepunktet

Onsdag 13. januar kl 20.00 til 21.00

Biologen Dag O. Hessen samtaler med Terje Næss om menneskets trussel mot naturen. (Foto: Res Publica Forlag)

Artsmangfoldet redder våre liv

Onsdag 17. februar kl 20.00 til 21.00

Bevaringsbiologen Anne Sverdrup-Thygeson samtaler med Kristian Hagestad om samspillet i naturen. (Foto: Kagge Forlag)

De nye teknologienes maktgrep

Onsdag 17.mars kl 20.00 til 21.00

Humanisten Dag Hareide samtaler med Alf Kjetil Igland om mennesket og makten til teknogigantene. (Foto: Aschehoug Forlag)

De europeiske jødenes historie

Onsdag 15. september kl 20.00 til 21.00

Historikeren Einhart Lorenz samtaler med Aslaug Kristiansen om jødenes betydning for Europa. (Foto: Dreyer Forlag)

Nyliberalismens historie i Norge

Onsdag 21. april kl 20.00 til 21.00

Idéhistorikeren Ola Innset samtaler med Hans Chr. Garmann Johnsen om nyliberalismen i Norge. (Foto: Fagbokforlaget)

I 2021 er vi tilbake med nye sakprosadager, men denne gang tilpasset smittesituasjonen og spredt over et lengre tidsrom. Alle foredragene og samtalene blir strømmet, selv om de kan bli kombinert med fysiske møter hvis pandemien er under kontroll før programmet er slutt. Vi har invitert fem fremragende sakprosaforfattere og formidlere til programmet som du kan lese mer om ved å trykke på knappen nedenfor.

Sakprosadagene 2021 handler om sentrale utfordringer menneskeheten i dag står overfor; natur- og klimaødeleggelser, teknologigiganter som tar grep om oss alle, og økende økonomiske forskjeller, der en liten del blir ufattelig rike mens stadig flere synker ned i fattigdom. Mange frykter disse utfordringene kan skape rom for totalitære krefter som Europa opplevde i mellomkrigsårene.

Kort om

Litteraturhuset Agder

Litteraturhuset Agder ble stiftet i februar 2016

 

Vi skal være en aktuell arena for samfunnsdebatt

 

w

Vi skal styrke den offentlige samtalen i regionen

 

{

 Litteraturhuset Agder har som formål å styrke den offentlige samtalen og være et forum for kritisk kultur- og samfunnsdebatt i et samspill med private foreninger og offentlige institusjoner i regionen.

Sakprosadagene 2020

Sakprosadagene 2020 tok for seg viktige og interessante temaer med noen av landets fremste og mest kjente foredragsholdere i slutten av februar 2020.

For første gang ble Sakprosadagene arrangert av Litteraturhuset Agder. Det ble holdt foredrag i Farsund og Kristiansand av flere spennende foredragsholdere.

De fem foredragsholderne snakket blant annet om: Eilert Sundt, frihetskampen i islam og fremveksten av nasjonalisme og populisme i Europa.