Sakprosadagene 2022

Arrangementet ble avviklet etter plan og program fredag 11. og lørdag 12. mars.

Skirbekk (t.v.), Dypvik og Garmann Johnsen under panelsamtalen.

Fredag holdt Kristin Graff-Kallevåg foredraget «Korset, kristendommen og det norske: Om populistiske trekk i kampen om korset» i Grimstad bibliotek og Lillesand bibliotek. Tidspunktene var ugunstige, så publikummet var ikke stort, men interessert. Samarbeidet med bibliotekene var det beste.

Lørdag var programmet lagt opp med en slags vekselvirkning, ett vanlig foredrag, to kortere foredrag fulgt av en samtale mellom foredragsholder og en opponent, en panelsamtale og til slutt et rent foredrag. Foredragsholderne var Jonas Bals med «Streik», Tarjei Skirbekk med «De moderne folkepartienes fall i Europa», Astrid Sverresdotter Dypvik med «Det mørke Tyskland. Ei reise blant høgre-ekstremistar» og Kristin Graff-Kallevåg med samme foredraget som fredagen.

Som opponenter medvirket Jon P. Knudsen og Ole Letnes, mens Hans Chr. Garmann Johnsen, alle UiA, styrte panelsamtalen. Styreleder Alf Kjetil Igland var hovedansvarlig for hele arrangementet og ledet samlingene begge dager.

Oppslutningen varierte litt fra programpost til programpost, men samlet omkring 70 personer. Det var merkbart at kulturlivet ikke hadde tatt seg opp etter pandemien. Responsen fra publikum var imidlertid svært positiv, og det gjaldt også tilbakemeldingen fra deltakerne.

Foreningen Litteraturhuset Agder er fornøyd med gjennomføringen av årets arrangement og takknemlig for støtten fra sponsorene, som gjorde gjennomføringen mulig.

Jonas Bals signerer boken Streik.

Takk til våre sponsorer som gjør Sakprosadagene 2022 mulig å gjennomføre.

Kort om

Litteraturhuset Agder

Litteraturhuset Agder ble stiftet i februar 2016

 

Vi skal være en aktuell arena for samfunnsdebatt

 

w

Vi skal styrke den offentlige samtalen i regionen

 

{

 Litteraturhuset Agder har som formål å styrke den offentlige samtalen og være et forum for kritisk kultur- og samfunnsdebatt i et samspill med private foreninger og offentlige institusjoner i regionen.