Bakgrunnen til Litteraturhuset Agder

Forum for samfunnsdebatt

Vår bakgrunn

Historien om Litteraturhuset Agder går tilbake til 2011, da et selvbestaltet arbeidsutvalg begynte å undersøke muligheten for å etablere et litteraturhus i Kristiansand. Folkebiblioteket og andre lokaler ble vurdert, også å bygge nytt på Norges Bank-tomten. Av ulike grunner måtte planene oppgis.

En undersøkelse gjennomført av Agderforsking i 2013 blant aktører og institusjoner i det litterære miljøet i regionen, viste at det var stor interesse for at det ble etablert et litteraturhus i landsdelen, enten som et fysisk hus eller konsept (Agderforskning Prosjektrapport 2/2014). I etterkant av undersøkelsen hadde arbeidsutvalget møter med en rekke aktører.

Da kampen for å bevare Kristiansand Teater startet etter at Kristiansand kommune i 2012 åpnet for at bygget kunne rives, ble ideen om et litteraturhus spilt inn som en mulig anvendelse av bygget. Det er bakgrunnen for at foreningen Litteraturhuset Agder ble stiftet i teaterbyggets foajé den 10. februar 2016 og registrert i Brønnøysund-registrene senere samme år. I 2018 ble Teateret åpnet som kulturhus, godt egnet også for litteraturhus-møter. I tråd med navnet satser foreningen på arrangementer i hele regionen.

Litteraturhuset Agder hadde noen få arrangementer de første årene, i Tvedestrand, Grimstad og Kristiansand, men satser på økt aktivitet.  I februar 2020 arrangerte vi de første Sakprosadagene med foredrag i Kristiansand og Farsund. De vakte stor interesse hos publikum. 

Pandemien stoppet videre aktivitet i 2020, men på ettervinteren og våren inviterer vi til Sakprosadagene 2021 med fem strømmede arrangementer. Håpet er at vi senere i 2021 igjen kan innby til fysiske møter.

Målet er uansett at vi skal være en arena for viktig samfunnsdebatt.

Høydepunkter

Vi skal være en aktuell arena for samfunnsdebatt og vi har som mål å fremme samfunnsdebatten på Agder.

Året vi ble stiftet

Året litteraturhuset agder arrangerte de første sakprosadagene

{

 Litteraturhuset Agder har som formål å styrke den offentlige samtalen og være et forum for kritisk kultur- og samfunnsdebatt i et samspill med private foreninger og offentlige institusjoner i regionen.

Februar, 2020

Farsund og Kristiansand

Sakprosadagene 2020 som vil ta for seg flere interessante temaer med flere spennende talere.