Bakgrunnen til Litteraturhuset Agder

Forum for samfunnsdebatt

Vår bakgrunn

Historien om Litteraturhuset Agder går tilbake til 2011, da et selvbestaltet arbeidsutvalg begynte å undersøke muligheten for å etablere et litteraturhus i Kristiansand. Folkebiblioteket og andre lokaler ble vurdert, også å bygge nytt på Norges Bank-tomten. Av ulike grunner måtte de planene oppgis.

En undersøkelse gjennomført av Agderforsking i 2013 blant aktører og institusjoner i det litterære miljøet i regionen, viste at det var stor interesse for at det ble etablert et litteraturhus i landsdelen, enten som et fysisk hus eller konsept (Agderforskning Prosjektrapport 2/2014). I etterkant av undersøkelsen hadde arbeidsutvalget møter med en rekke aktuelle samarbeidspartnere.

Da kampen for å bevare Kristiansand Teater startet etter at Kristiansand kommune i 2012 åpnet for at bygget kunne rives, ble ideen om et litteraturhus spilt inn som en mulig anvendelse av bygget. Tre år senere ble det vedtatt at bygget med sin særegne arkitektur og utvendige kunstverk skulle stå.

I 2018 ble Teateret åpnet som et kulturhus,  godt egnet også for litteraturhus-arrangementer. Det er bakgrunnen for at foreningen Litteraturhuset Agder ble stiftet den 10. februar 2016. I tråd med navnet satser foreningen på arrangementer i hele regionen, ikke bare i Teateret. Foreningen ble registrert i Brønnøysund-registrene 22. november samme år.

Litteraturhuset Agder har hatt noen få arrangementer så langt, i Tvedestrand, Grimstad og Kristiansand, og satser på økt aktivitet fra 2020.

Høydepunkter

Vi skal være en aktuell arena for samfunnsdebatt og vi har som mål å fremme samfunnsdebatten på Agder.

Året vi ble stiftet

Året litteraturhuset agder arrangerte de første sakprosadagene

{

 Litteraturhuset Agder har som formål å styrke den offentlige samtalen og være et forum for kritisk kultur- og samfunnsdebatt i et samspill med private foreninger og offentlige institusjoner i regionen.

Våre arrangementer

Februar, 2020

Farsund og Kristiansand

Sakprosadagene 2020 som vil ta for seg flere interessante temaer med flere spennende talere.