Sakprosadagene 2021

Vinter/vår 2021

Sakprosadagene Agder 2021

På grunn av pandemien, som inntraff like etter at vi avviklet svært vellykkede Sakprosadagene 2020 den siste helgen i februar, ble det ikke planlagt arrangementer resten av året. I 2021 er vi tilbake med nye sakprosadager, men denne gang tilpasset smittesituasjonen og spredt over et lengre tidsrom. Alle foredragene og samtalene blir strømmet, selv om de kan bli kombinert med fysiske møter hvis pandemien er under kontroll før programmet er slutt. Dette vil vi vurdere fortløpende, men møtedatoene og klokkeslettene 20:00-21:15 ligger fast.

Program

Temaene i år kan virke spredte, men handler om den moderne verden som har ført oss mot krisene for natur og klima, for en teknologisk utvikling som gir få personer enorm makt over andres liv og en absurd opphopning av rikdom hos et fåtall av verdens befolkning. Kan en ustabil verden med økende forskjeller og en grenseløs data-teknologi føre oss mot en katastrofe?  Ved å markere Holocaustdagen bringer vi inn perspektiver på hvordan katastrofer kan oppstå og hva de kan føre til.

Vi har invitert fem fremragende sakprosaforfattere og formidlere til programmet:

 

Onsdag 13. januar: Professor Dag O. Hessen:

Tema: Verden på vippepunktet.

Onsdag 17. februar. Professor Anne Sverdrup-Thygeson:

Tema: På naturens skuldre. Hvordan ti millioner arter redder livet ditt.

Onsdag 17. mars: Mag. art. Dag Hareide:

Tema: Mennesket og teknomaktene. Hva gjør de nye teknologiene med oss?

Onsdag 8. april (Holocaustdagen): Professor em. Einhart Lorenz:

Tema: Jødenes historie og deres bidrag til å forme Europa.

Onsdag 22. april: Historiker ph.d. Ola Innset:

Tema: Markedsvendingen. Nyliberalismens historie i Norge.

 

Kveldene kan variere noe i form. Et foredrag med påfølgende samtale blir det mest vanlige. Vi vil tilby en chatte-funksjon for spørsmål til foredragsholderen.

Støttespillere

Takk til våre støttespillere som har gjort arrangementet mulig å gjennomføre.