Sakprosadagene 2021

Agder

Program

På grunn av usikkerhet omkring pandemien ble sakprosadagene 2021 spredt over et lengre tidsrom og ble tilbudt som strømming via hjemmesiden vår. Vi inviterte til møter med fem fremragende fagfolk og formidlere. De har noe å si om sentrale utfordringer menneskeheten i dag står overfor; natur- og klimaødeleggelser, teknologigiganter som tar grep om oss alle, og økende økonomiske forskjeller, der en liten del blir ufattelig rike mens stadig flere synker ned i fattigdom. Mange frykter disse utfordringene kan skape rom for totalitære krefter som Europa opplevde i mellomkrigsårene. 

Møtene ble gjennomført som foredrag, samtale eller en innledning med påfølgende samtale. Det var også planlagt en chattefunksjon der publikum kan melde inn spørsmål.

Under finner du samtlige av samtalene.

Onsdag 13. januar, 2021, kl. 20-21

Dag O. Hessen
Dag O. Hessen

Foto: Res Publica Forlag

Dag O. Hessen (f.1956) er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Siden 2018 leder han UiOs tverrfaglige forskningssenter Centre of Biogeo-chemistry in the Anthropocene (CBA); som forsker på klimasystemer, tilbakekoblinger og karbonsyklus. Han er en av Norges mest kjente og pris-belønnede formidlere av kunnskap om klima, økologi og biologiens betydning for forståelsen av mennesket og dets plass i naturen. Møtet med ham tar utgangspunkt i Verden på Vippepunktet.

Dobbel prisvinner!

Hessen er tildelt Brageprisen 2020 for beste sakprosabok og Hedersprisen!

Onsdag 17. februar, 2021, kl. 20-21

Anne Sverdrup-Thygeson
Anne Sverdrup-Thygeson

Foto: Kagge Forlag

Anne Sverdrup-Thygeson (f. 1966) er professor ved Norges miljø- og bioviten-skapelige universitet NMBU på Ås og rådgiver for Norsk institutt for natur-forskning (NINA). Hun underviser i naturforvaltning, bevaringsbiologi og bærekraftig skogbruk. Som formidler er hun kjent fra Abels Tårn i NRK P2 og flere bøker. Insektenes planet og Insektenes hemmeligheter er oversatt til en rekke språk. Møtet med henne tar utgangspunkt i På naturens skuldre. Hvordan ti millioner arter redder livet ditt.

Onsdag 17. mars, 2021, kl. 20-21

Dag Hareide
Dag Hareide

Foto: Aschehoug Forlag

Dag Hareide (f. 1949) er tidligere rektor på Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi. Han har vært generalsekretær i Norges Naturvernforbund, Regn-skogfondet og Kirkens Bymisjon. Hareide er mag.art. med studier i sosiologi, idéhistorie, jordbruk og religion. Han er utnevnt til ridder av St. Olavs Orden for sitt samfunnsgavnlige engasjement, som omfatter flere bøker. Den seneste er utgangspunkt for vårt møte med ham: Mennesket og teknomaktene. Hva gjør de nye teknologiene med oss?

Onsdag 15. september, 2021, kl. 20-21

Einhart Lorenz
Einhart Lorenz

Foto: Dreyer Forlag

Einhart Lorenz (f. 1940) er professor emeritus i moderne historie ved Universitetet i Oslo, bosatt i Norge siden 1965. Tysk-norske Lorenz har skrevet en rekke bøker og artikler om Holocaust, jødenes og antisemittismens historie, om tyske emigranter (blant dem Willy Brandt), og om arbeiderbevegelsens historie. Hans forskning er hedret med Willy Brandt-prisen (2003) og Sverre Steen-prisen (2015).  Dr. Lorenz’ nyeste bok, Jødenes historie i Europa er utgangspunkt for møtet med ham.

Onsdag 21. april, 2021, kl. 20-21

Ola Innset
Ola Innset

Foto: Fagbokforlaget

Ola Innset (f. 1985) er forfatter og historiker med doktorgrad fra European University Institute i Firenze. Avhandlingen ble belønnet med History of Economics Societys Dorfman-pris og utgitt som Reinventing Liberalism (Springer 2020). Innset har skrevet artikler om politisk filosofi, og han har debutert som skjønnlitterær forfatter! Forsknings-feltet hans har særlig vært nyere europeisk historie med vekt på liberalismen. Bakgrunnen for møtet er Markedsvendingen. Nyliberalismens historie i Norge

Sakprosadagene 2021

Takk til våre sponsorer som gjør Sakprosadagene 2021 mulig å gjennomføre.