Sakprosadagene 2022

Agder - Arrangementet ble avviklet etter plan og program fredag 11. og lørdag 12. mars.

Skirbekk (t.v.), Dypvik og Garmann Johnsen under panelsamtalen.

Fredag holdt Kristin Graff-Kallevåg foredraget «Korset, kristendommen og det norske: Om populistiske trekk i kampen om korset» i Grimstad bibliotek og Lillesand bibliotek. Tidspunktene var ugunstige, så publikummet var ikke stort, men interessert. Samarbeidet med bibliotekene var det beste.

Lørdag var programmet lagt opp med en slags vekselvirkning, ett vanlig foredrag, to kortere foredrag fulgt av en samtale mellom foredragsholder og en opponent, en panelsamtale og til slutt et rent foredrag. Foredragsholderne var Jonas Bals med «Streik», Tarjei Skirbekk med «De moderne folkepartienes fall i Europa», Astrid Sverresdotter Dypvik med «Det mørke Tyskland. Ei reise blant høgre-ekstremistar» og Kristin Graff-Kallevåg med samme foredraget som fredagen.

Som opponenter medvirket Jon P. Knudsen og Ole Letnes, mens Hans Chr. Garmann Johnsen, alle UiA, styrte panelsamtalen. Styreleder Alf Kjetil Igland var hovedansvarlig for hele arrangementet og ledet samlingene begge dager.

Oppslutningen varierte litt fra programpost til programpost, men samlet omkring 70 personer. Det var merkbart at kulturlivet ikke hadde tatt seg opp etter pandemien. Responsen fra publikum var imidlertid svært positiv, og det gjaldt også tilbakemeldingen fra deltakerne.

Foreningen Litteraturhuset Agder er fornøyd med gjennomføringen av årets arrangement og takknemlig for støtten fra sponsorene, som gjorde gjennomføringen mulig.

Jonas Bals signerer boken Streik.

Foredragsholdere

 

Tarjei Skribekk

Tarjei Skirbekk (f.1971) er idéhistoriker med norsk og europeisk politikk som spesialfelt. Han har vært politisk rådgiver for utenriksminister Jonas Gahr Støre og strategisk rådgiver for Arbeiderpartiets ledelse og det svenske sosialdemokratiske partiet. Han etablerte tankesmien Agenda. Han er nå rådgiver for konsernsjefen i Equinor. Skirbekk har tidligere gitt ut boka Hvordan vinne valg.

Kristin Graff-Kallevåg

Kristin Graff-Kallevåg (f. 1978) er førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole. Hun underviser i systematisk teologi og religionspedagogikk. Hennes forskning handler om bruken av teologi og religion i det som kan kalles en vestlig post-kristen eller sekulær kulturkontekst.

Astrid Sverresdotter Dypvik

Astrid Sverresdotter Dypvik (f. 1977) er journalist og historikar. Ho er redaktør i Syn og Segn og har tidlegare arbeidd i Nationen, Morgenbladet, Klassekampen og Dag og Tid. Dypvik har tidlegare gitt ut bøkene Det var DDR. Forteljingar om eit nedlagt land (2012) og Berlinhistorier. Kald krig i den delte byen (2017).

Jonas Bals

Jonas Bals (f. 1977) er rådgiver i LO, utdannet malersvenn, og senere historiker fra Københavns Universitet. Han er anmelder og spaltist i Klassekampen. Han har tidligere gitt ut Hvem skal bygge landet (2017), I bevegelse sammen med Jonas Gahr Støre (2014), og Utopi, revolusjon, sosialisme sammen med Harald Beyer-Arnesen (2007).

Jon P. Knudsen

Jon P. Kundsen (f. 1956) er professor ved UiA. Han har doktorgrad (Fil.dr.) i samfunnsgeografi . Knudsen er aktiv i debatten om samfunnsspørsmål knyttet til Sørlandet.

Ole Letnes

Ole Letnes (f. 1954) er førsteamanusensis ved UiA med tysk språkvitenskap som spesialfelt. Han skriver kronikker og blir intervjuet om tysk politikk og samfunnsliv.

Hans Christian Garmann Johnsen

Hans Christian Garmann Johnsen (f. 1955), siviløkonom, PhD, er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved UiA. Styremedlem i Litteraturhuset Agder.

Terje Næss

Terje Næss (f. 1955) er senior kommunikasjonsrådgiver ved Glencore Nikkelverk, mangeårig leder av Kristiansand Arbeiderparti og medlem av bystyre og formannskap m. m. Styremedlem i Litteraturhuset Agder.

Sakprosadagene 2022

Takk til våre sponsorer som gjør Sakprosadagene 2022 mulig å gjennomføre.