Sakprosadagene

27.-29. februar 2020

Vellykkede Sakprosadager

Sakprosadagene Agder 2020 må sies å ha vært vellykket. Det kom mer enn 700 mennesker på de sju foredragene og den avsluttende samtalen, et snitt på nærmere 90 personer. Oppslutningen varierte fra 25 til 150 tilhørere. Sakprosadagene var lagt til Farsund og to forskjellige lokaler i Kristiansand.

De 25 som kom til folkebiblioteket i Farsund for å høre Espen Stuelands foredrag om Eilert Sundt, trosset et tungt snøfall. Til gjengjeld hadde 150 skoleungdommer tidligere på dagen hørt Stueland fortelle om Sundt, som også har gitt navn til den videregående skolen i byen. 

Fra foredraget til Stueland under fredagslunsj

foto: Helge Dyrholm

Kristiansand folkebiblioteks Fredagslunsj er vel innarbeidet, og her kom igjen 150 for å høre Stuelands Sundt-foredrag. Videre på fredagens program kom det mer enn 70 mennesker for å høre Sylo Taraku snakke om islams indre opprør kl. 1400.

Fra foredraget til Taraku

foto: Helge Dyrholm

Alle arrangementene lørdag var lagt til kulturhuset Teateret i Kristiansand. Det kom folk fra nabobyene og hele distriktet. Dessverre fikk vi ikke byttet til større lokale i Teateret til Tore Rems foredrag om Jens Bjørneboe. Vårt lokale hadde 80 plasser, det kom 120. Vi hadde lagt opp til overføring av lyd og bilde til et annet møterom i bygget, men teknikken sviktet. Vi kan bare beklage det inntrufne og ta lærdom av det. Så langt det er mulig å gjøre det godt igjen, viser vi til videoen under, der Rem holder det samme foredraget han holdt i Kristiansand:

Det var fullt lokale da Simen Ekern som neste foredragsholder skarpt analyserte utfordringen for demokratiet i en del europeiske land. De fleste fulgte med over til Linn Stalsbergs sterke angrep på nyliberalismen og ble med på den avsluttende samtalen mellom foredragsholderne ledet av Terje Næss. 

Samtalen mellom Stalsberg og Ekern, ledet av Næss

foto: Litteraturhuset Agder

Som arrangør tror vi at vi traff godt både med temaer og foredragsholdere, som sammen med publikum har gitt svært gode tilbakemeldinger. Samarbeidet med Eilert Sundt videregående skole, folkebibliotekene Farsund og Kristiansand og Universitetet i Agders lørdagsuniversitet (Bjørneboe-foredraget) bidrog utvilsomt til å befeste sakprosaens stilling som viktig kunnskapskilde for å forstå historien og vår tid.

Vi takker alle involverte for Sakprosadagene. Takk til sponsorer for finansiering som har muliggjort arrangementet, takk til foredragsholderne, tilhørere og alle som har bidratt til å gjøre Sakprosadagene 2020 til en suksess. 

Høydepunkter

Fra Sakprosadagene 2020

Tilhørere

Antall foredrag

Foredragsholderne

Sylo Taraku
Sylo Taraku

Sylo Taraku på Sakprosadagene i Kristiansand. Foto: Helge Dyrholm.

Sylo Taraku (f. 1973) er utdannet statsviter. Han har bakgrunn fra Kosovo. Taraku har arbeidet i den norske Helsingforskomiteen, NOAS, UDI, LIM (Likestilling, integrering og mangfold) og er nå rådgiver i Tankesmia Agenda. Sylo Taraku er mye benyttet som foredragsholder og kommentator. Han er særlig opptatt av innvandring, islam, populisme, og nasjonalisme. Hans tredje bok kom sist høst, Frihetskampen i islam.

Linn Stalsberg
Linn Stalsberg

Foto: Eivind Volder Rutle/Forlaget Manifest.

Linn Stalsberg (f. 1971) er sosiolog fra London School of Economics,
forfatter og kommentator i Klassekampen og Vårt Land. Hun har arbeidet i VG, Dagbladet og NRK. I 2013 vakte hun debatt med boken Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land. «Var det virkelig en slik hektisk hverdag feministene på 70-tallet mente ville frigjøre meg?», spør hun. Fjorårets bok om nyliberalismen er «viktig og ubehagelig» og «blendende velskrevet», ifølge kritikere. Stalsberg er nyutnevnt leder for Sakprosadagene i Oslo.

Espen Stueland
Espen Stueland

Espen Stueland på Sakprosadagene i Kristiansand. Foto: Helge Dyrholm.

Espen Stueland (f.1970) er lyriker, oversetter, kritiker, essayist og sakprosaforfatter, dr.philos. på avhandlingen Gjennom kjøttet, utgitt i 2009. Han debuterte med diktsamlingen Sakte dans ut av brennende hus (1992). Stueland har fått en rekke priser for sitt forfatterskap og sitt virke som kritiker. Stuelands seneste bok er Eilert Sundt-tilstanden (2019), et verk om vår første sosiolog, i en blandingssjanger Stueland har kalt «sakpoesi»

Tore Rem
Tore Rem

Tore Rem på Sakprosadagene i Kristiansand. Foto: Bjørn Fredheim.

Tore Rem (f. 1967) er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo, forfatter og kritiker. Hans biografi om Jens Bjørneboe, Sin egen herre (2009) og Født til frihet (2010) vakte stor anerkjennelse. Reisen til Hitler innbrakte ham Kritikerprisen i 2014. Han er direktør for den tverrfaglige forskningssatsingen UiO:Norden ved Universitetet i Oslo, som forsker på det nordiske i en internasjonal kontekst, «et forsøk på å forstå oss selv bedre», ifølge Rem.

Simen Ekern
Simen Ekern

Simen Ekern på Sakprosadagene i Kristiansand: Foto: Bjørn Fredheim.

Simen Ekern (f. 1975) er utdannet idéhistoriker og arbeider med base i Roma som journalist, kritiker og sakprosaforfatter. Han er særlig opptatt av italiensk politikk og samfunn, men skriver om utviklingen i hele Europa. Ekerns første bok handler om Berlusconis vei til makten, Berlusconis Italia (2006). For Roma (2009) fikk han Brageprisen. Hans seneste bok er Folket, det er meg – den europeiske høyrepopulismens vekst og framtid (2017).

Leder for samtalen lørdag ettermiddag, Terje Næss, er aktiv samfunnsdebattant, mangeårig leder av Kristiansand Arbeiderparti, fra 1998 til siste årsskifte medlem av Kristiansand bystyre, der han hadde sittet i formannskapet, kommunalutvalget og vært leder av kulturstyret.  Han har hatt en rekke andre verv. Terje Næss er nå senior kommunikasjonsrådgiver ved Glencore Nikkelverk. Næss «tilhører den nærmest utrydningstruede arten selvlærte intellektuelle med industriarbeiderbakgrunn» (Jon P. Knudsen).

Støttespillere

Takk til våre støttespillere som har gjort dette arrangementet mulig å gjennomføre.