Sakprosadagene 2023

Sakprosadag i Arendal bibliotek 25. mars 2023, og Sakprosadag og Lørdagsuniversitet på Teateret i Kristiansand 11.november 2023

Sakprosadag i Arendal bibliotek 25. mars 2023

Litteraturhuset Agders sakprosadag i Arendal bibliotek lørdag 25. mars 2023  ble etter tilbakemeldingene å dømme svært vellykket. Det reflekterer responsen både fra fore- dragsholdere og publikum.  Auditoriet var nær fullsatt, det vil si ca 70 tilhørere. Elisabetta Cassina Wolff, Arve Hansen og Halvor Tjønn leverte innsiktsfulle og engasjerende foredrag.  Alle tre hadde sakprosabøker i fjor.

Det første foredraget, ved Cassina Wolff, gav en bred oversikt over europeisk høyreradikalismen historisk, fra Robespierre til vår tid, aktuelt ved bevegelser og partier som i dag har fått betydelig makt i flere europeiske land. Halvor Tjønn konsentrerte seg om Russland og viste hvordan statsbegrepet der først og fremst dreier seg om makt. I praksis og i tråd med landets historie gjennom flere århundrer eier Putin staten, og følgelig kan han gjøre som han vil med landet og dets enorme ressurser. Hansen gav en oversikt over den snart ti år gamle krigen i Ukraina og viste hvordan det store landet med sine mange etniske grupper og språk nå samlet seg som én nasjon. Foredragsholderen mente at de til slutt ville vinne den brutale og nådeløse krigen.

Foredragene ble etterfulgt av en panelsamtale styrt av møteleder Alf Kjetil Igland. Samtalen utfylte og knyttet sammen foredragene på en god måte, var deltakernes tilbakemelding. Det kom flere spørsmål fra salen. I pausen ble det servert kaffe og boller, noe som sammen med bibliotekets vertskap medvirket til en fin atmosfære.

Sakprosadag og Lørdagsuniversitet på Teateret i Kristiansand 11.november 2023

Sakprosadagen lørdag 11. november i samarbeid med Lørdagsuniversitetet (Universitetet i Agder) samlet fullt hus. De 140 plassene ble raskt tatt, og det måtte settes inn noen ekstra stoler. Emnet traff utvilsomt et sørlandsk publikum i vår tid. Men som møtelederen sa innledningsvis, hadde Trump og Putin bestemt, hadde nok Gud havnet på tredjeplass i rekken.

Hensikten var å belyse det som for nordmenn fremstår som noe merkelig, for det ene at Putin, mannen som fører en aggressiv krig i Ukraina, har den Russisk ortodokse kirkes patriark Kirill som en varm støttespiller. For det andre, mannen som i verste fall kan tilføre det amerikanske demokratiet stor skade, var ikke kommet i sin posisjon uten sterk støtte fra de kristenkonservative organisasjonene og kirkene i USA. Trumps popularitet er stor mellom baptister og pinsevenner, særlig i sør-statene. Foredragsholderne belyste sine emner på en interessant og opplysende måte.

I samtalen etter foredragene, styrt av møteleder Alf Kjetil Igland, ble det særlig lagt vekt på hva Putin og Trump har til felles og hvilken gjensidig nytte de kan ha av hverandre. Putin vil bruke alle midler for å påvirke det amerikanske valget i Trumps retning. Trump på sin side har lovet å få slutt på krigen. Dette er en uhellig allianse som ikke tegner i godt for Ukraina og demokratiet i USA.

Kirill svikter ikke diktatoren i Kreml, de kristenkonservative svikter ikke autokraten i Mar Lago. Hva Vårherre måtte tenke om saken, er mer uvisst, selv på Sørlandet.

Sakprosadagene 2023

Takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer som gjorde Sakprosadagene 2023 mulig å gjennomføre.