Vellykkede Sakprosadager

Sakprosadagene 2020

Sakprosadagene Agder 2020 må sies å ha vært vellykket. Det kom mer enn 700 mennesker på de sju foredragene og den avsluttende samtalen, et snitt på nærmere 90 personer. Oppslutningen varierte fra 25 til 150 tilhørere. Sakprosadagene var lagt til Farsund og to forskjellige lokaler i Kristiansand.

De 25 som kom til folkebiblioteket i Farsund for å høre Espen Stuelands foredrag om Eilert Sundt, trosset et tungt snøfall. Til gjengjeld hadde 150 skoleungdommer tidligere på dagen hørt Stueland fortelle om Sundt, som også har gitt navn til den videregående skolen i byen. 

Fra foredraget til Stueland under fredagslunsj

foto: Helge Dyrholm

Kristiansand folkebiblioteks Fredagslunsj er vel innarbeidet, og her kom igjen 150 for å høre Stuelands Sundt-foredrag. Videre på fredagens program kom det mer enn 70 mennesker for å høre Sylo Taraku snakke om islams indre opprør kl. 1400.

Fra foredraget til Taraku

foto: Helge Dyrholm

Alle arrangementene lørdag var lagt til kulturhuset Teateret i Kristiansand. Det kom folk fra nabobyene og hele distriktet. Dessverre fikk vi ikke byttet til større lokale i Teateret til Tore Rems foredrag om Jens Bjørneboe. Vårt lokale hadde 80 plasser, det kom 120. Vi hadde lagt opp til overføring av lyd og bilde til et annet møterom i bygget, men teknikken sviktet. Vi kan bare beklage det inntrufne og ta lærdom av det. Så langt det er mulig å gjøre det godt igjen, viser vi til lenken under, der Rem holder det samme foredraget han holdt i Kristiansand:

Lenke til foredraget

Det var fullt lokale da Simen Ekern som neste foredragsholder skarpt analyserte utfordringen for demokratiet i en del europeiske land. De fleste fulgte med over til Linn Stalsbergs sterke angrep på nyliberalismen og ble med på den avsluttende samtalen mellom foredragsholderne ledet av Terje Næss. 

Samtalen mellom Stalsberg og Ekern, ledet av Næss

foto: Litteraturhuset Agder

Som arrangør tror vi at vi traff godt både med temaer og foredragsholdere, som sammen med publikum har gitt svært gode tilbakemeldinger. Samarbeidet med Eilert Sundt videregående skole, folkebibliotekene Farsund og Kristiansand og Universitetet i Agders lørdagsuniversitet (Bjørneboe-foredraget) bidrog utvilsomt til å befeste sakprosaens stilling som viktig kunnskapskilde for å forstå historien og vår tid.

Vi takker alle involverte for Sakprosadagene. Takk til sponsorer for finansiering som har muliggjort arrangementet, takk til foredragsholderne, tilhørere og alle som har bidratt til å gjøre Sakprosadagene 2020 til en suksess. 

Høydepunkter

Fra Sakprosadagene 2020

Tilhørere

Antall foredrag