Europa i endring

Seminar 26.november 2022

Vellykket seminar om Europa i endring

Litteraturhuset Agder og Lørdagsuniversitetets seminar lørdag 26. november om Europa i endring – fra optimisme til pessimisme ble godt mottatt.

125 tilhørere var på plass i Teateret i Kristiansand da seminarleder Alf Kjetil Igland ønsket velkommen.

Tor Bukkvoll var første foredragsholder. Han orienterte om bakgrunnen for krigen, situasjonen på slagmarken i dag og mulige løsninger. I verste fall kan krigen dra ut i årevis. Han regnet risikoen for at Russland bruker atomvåpen, som minimal.

Tor Bukkholm holdt første foredrag

Cecilie Hellestveit utvidet perspektivet. Europa blir aldri det samme, uansett hvem som vinner krigen og hvor lenge den varer. Verdensdelen er forandret for godt. I et geopolitisk perspektiv er Norge utsatt. Landet er lite, men har store naturressurser og ligger i interessefeltet til de globale stormaktene USA og Kina og den regionale stormakten Russland.

Cecilie Hellestveit foredrar

Alf Kjetil Igland ledet seminaret

Kenneth Andresen har studert krigens retorikk og journalistikk, særlig på Balkan, men han trakk også linjer til dagens europeiske krig. I krig er sannheten den første som faller. Han så imidlertid et håp i at krig får mange, særlig unge, modige journalister til å ta kampen opp mot løgn og falske nyheter, ofte på ren ideell basis.

Kenneth Andresen (nærmest) holdt foredrag. Kristian Hagestad og Aslaug Kristiansen er styremedlemmer i Litteraturhuset Agder

Seminaret ble avsluttet med en oppsummerende samtale mellom Bukkvoll og Hellestveit.

Dette ble sagt om arrangementet:

«Tre flotte innlegg til å få forstand av.»

«Dette var virkelig et kjempeflott arrangement.»

 

Vellykket seminar om Europa i endring

Litteraturhuset Agder og Lørdagsuniversitetets seminar lørdag 26. november om Europa i endring – fra optimisme til pessimisme ble godt mottatt.

125 tilhørere var på plass i Teateret i Kristiansand da seminarleder Alf Kjetil Igland ønsket velkommen.

Alf Kjetil Igland ledet seminaret

Tor Bukkvoll var første foredragsholder. Han orienterte om bakgrunnen for krigen, situasjonen på slagmarken i dag og mulige løsninger. I verste fall kan krigen dra ut i årevis. Han regnet risikoen for at Russland bruker atomvåpen, som minimal.

Tor Bukkholm holdt første foredrag

Kenneth Andresen har studert krigens retorikk og journalistikk, særlig på Balkan, men han trakk også linjer til dagens europeiske krig. I krig er sannheten den første som faller. Han så imidlertid et håp i at krig får mange, særlig unge, modige journalister til å ta kampen opp mot løgn og falske nyheter, ofte på ren ideell basis.

Kenneth Andresen (nærmest) holdt foredrag. Kristian Hagestad og Aslaug Kristiansen er styremedlemmer i Litteraturhuset Agder

Cecilie Hellestveit utvidet perspektivet. Europa blir aldri det samme, uansett hvem som vinner krigen og hvor lenge den varer. Verdensdelen er forandret for godt. I et geopolitisk perspektiv er Norge utsatt. Landet er lite, men har store naturressurser og ligger i interessefeltet til de globale stormaktene USA og Kina og den regionale stormakten Russland.

Cecilie Hellestveit foredrar

Seminaret ble avsluttet med en oppsummerende samtale mellom Bukkvoll og Hellestveit.

Dette ble sagt om arrangementet:

«Tre flotte innlegg til å få forstand av.»

«Dette var virkelig et kjempeflott arrangement.»

 

Takk til Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder for økonomisk støtte.